PROJEKTUJEMY NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE
Dołącz do nas

KUP PORADĘ

Kup poradę

OFERTA

Oferta pdf

KONTAKT

Kontakt

Search

Kancelaria Buszan | Orłowski | Adwokaci Radcowie Prawni sp. p.
  -  Baza Wiedzy   -  Aforti Holding – niebezpieczne inwestycje i kary UOKiK
Nieważność umowy kredyt frankowego

Kilka tygodni temu publikacja Wojciecha Czuchnowskiego dotycząca firmy Aforti spowodowała istne zamieszanie w mediach. W swoim szczegółowym artykule dziennikarz nasunął przypuszczenia, że działalność spółki ma cechy piramidy finansowej. Porównał ją także do znanych przypadków GetBack oraz Amber Gold. W odpowiedzi na te zarzuty, zarząd Aforti prędko wystosował żądanie sprostowania do redakcji, które omawiały ten temat. „Gazeta Wyborcza” natychmiast odpowiedziała, publikując artykuł ujawniający dodatkowe informacje na temat działalności Aforti. Obecnie sprawą zajmuje się także UOKiK.

Aforti Holding – co oferowało?

Aforti oferowało swoim klientom tzw. weksle inwestycyjne, obligacje oraz pożyczki inwestycyjne jako „produkty inwestycyjne”.

Wśród rozmaitych form inwestycji dostępnych na rynku, Aforti Holding prezentowało swoją „Ofertę wekslową” jako bezpieczną i pewną opcję dla konsumentów. Opisując ją jako inwestycję ze stałym oprocentowaniem i regularnie wypłacanymi odsetkami, przedsiębiorstwo z łatwością przekonywało do niej swoich klientów. Sprawa jednak przybrała niepokojący obrót, kiedy UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) odkrył nieprawidłowości w działaniach spółki. O czym dokładnie mowa? Wyjaśniam poniżej.

Zgodnie z wyjaśnieniami „Wyborczej”, mechanizm działania polegał na tym, że inwestorzy powierzali Aforti swoje środki na ustalony okres czasu, a w zamian otrzymywali atrakcyjne odsetki od zainwestowanego kapitału. Całość miała być zabezpieczona wekslami wystawianymi przez spółkę. Regularny przypływ środków na konta inwestorów dawał im poczucie bezpieczeństwa, co skłaniało ich do przedłużania umów i pozostawiania kapitału w rękach Aforti.

Jak możemy przeczytać na łamach „Gazety Wyborczej”, od lata 2022 roku wypłaty odsetek i zwrotów wpłaconych środków zaczęły napotykać na poważne trudności.

Namawianie do ryzykownej inwestycji

Z badania prowadzonego przez UOKiK wynika, że Aforti Holding, zachęcając klientów do skorzystania z oferty wekslowej, wprowadzało ich w błąd co do rzeczywistego charakteru tego produktu. Mimo zapewnień o braku jakiegokolwiek ryzyka, w rzeczywistości była to inwestycja wysokiego ryzyka, nie dająca gwarancji deklarowanych przez spółkę zysków.

Fałszywe zapewnienia o bezpieczeństwie

Spółka nie tylko promowała weksle jako bezpieczną inwestycję, ale także ukrywała przed konsumentami informacje o prawdziwym ryzyku związanym z ich zakupem. Weksel, który miał być pewnym źródłem dochodu, w rzeczywistości był niczym niezabezpieczonym produktem, a całe ryzyko prowadzenia działalności przeniesiono na konsumentów.

Kara od UOKiK

W związku z powyższym UOKiK nałożył na Aforti Holding karę w wysokości ponad 790 tys. zł, wskazując jednocześnie, że spółka musi poinformować swoich klientów o tej decyzji. Warto zauważyć, że decyzja ta nie jest jeszcze prawomocna, co oznacza, że spółka ma prawo do jej odwołania.

Poza nałożeniem kary UOKiK zawiadomił także Prokuraturę Okręgową w Warszawie o możliwości popełnienia przestępstwa przez spółkę Aforti Holding, współpracując z organami ścigania w sprawie bieżącej.

Stanowisko Aforti Holding

Wskazać należy, że już od lutego 2023 roku trwa postępowanie przeciwko Aforti Holding. Z kolei Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) już w 2016 roku jednomyślnie unieważniła pełne zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez Aforti z powodu poważnego i trwałego naruszenia przepisów prawa dotyczących norm adekwatności kapitałowej.

Ponadto sama KNF wpisała spółkę Aforti Finance na listę ostrzeżeń publicznych. Aforti Finance to firma należąca do grupy Aforti Holding, która jest oskarżona o działanie na zasadach piramidy finansowej. Decyzję tę KNF uzasadnia koniecznością zawiadomienia Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe o wykonywaniu czynności bankowych, zwłaszcza przyjmowaniu wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF, jak podaje serwis.

Mimo to, zarząd Aforti Holding uważa decyzję KNF za bezzasadną i pozbawioną podstaw prawnych. W oficjalnym oświadczeniu grupa podkreśla, że nie została poinformowana ani o prowadzeniu postępowania, ani o umieszczeniu Aforti Finance na liście ostrzeżeń publicznych i skierowaniu zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Podobne zarzuty dla innych spółek

Niestety, Aforti Holding nie jest jedyną spółką postawioną w obliczu takich zarzutów. W kwietniu 2023 roku, Prezes UOKiK postawił podobne zarzuty spółkom Assay Management oraz Assay Management Alternatywna Spółka Inwestycyjna (Assay ASI), które również posługiwały się wekslami inwestycyjnymi. Ponadto Urząd wydał ostrzeżenie konsumenckie dotyczące Assay ASI.

Podsumowując…

Sprawa Aforti Holding jest poważnym przypomnieniem dla wszystkich konsumentów o konieczności dokładnej analizy każdej oferty inwestycyjnej. Warto zachować namiastkę nieufności wobec zapewnień o wysokich zyskach bez absolutnie żadnego ryzyka. Jednocześnie pokazuje ona znaczenie roli instytucji takich jak UOKiK w ochronie praw konsumentów przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw.