PROJEKTUJEMY NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE
Dołącz do nas

KUP PORADĘ

Kup poradę

OFERTA

Oferta pdf

KONTAKT

Kontakt

Search

Kancelaria Buszan | Orłowski | Adwokaci Radcowie Prawni sp. p.
  -  Baza Wiedzy   -  Nieważność umowy kredytu frankowego — bank bez wynagrodzenia — wyrok TSUE z 7 grudnia 2023 r.
Nieważność umowy kredyt frankowego

7 grudnia 2023 roku, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał przełomowy wyrok w sprawie C-140/22, który otwiera nowy rozdział w walce kredytobiorców z frankami szwajcarskimi (CHF), potocznie nazywanych Frankowiczami. Ta decyzja, znacząco wpływająca na sytuację finansową tysięcy konsumentów, przynosi kolejną porażkę dla banków w sprawach dotyczących kredytów frankowych. W niniejszym artykule dokładnie analizujemy kluczowe aspekty i potencjalne konsekwencje tego historycznego wyroku.

 

Kluczowe zagadnienia wyroku TSUE

  • Odsetki ustawowe za opóźnienie – nowa perspektywa

 

Pierwsza zasadnicza kwestia dotyczyła momentu, od którego powinno naliczać się odsetki ustawowe za opóźnienie. Do tej pory praktyka sądów była niejednolita, często niekorzystna dla kredytobiorców. TSUE jednoznacznie orzekł, że odsetki należy naliczać od momentu doręczenia wezwania do zapłaty lub pozwu, a nie od chwili złożenia przez konsumenta oświadczenia o świadomości skutków nieważności umowy w sądzie. To rozstrzygnięcie ujednolica praktykę sądową i staje się korzystne dla kredytobiorców, którzy otrzymają odsetki za cały okres trwania postępowania sądowego.

  • Zwrot świadczeń przy nieważności umowy

 

Drugie istotne zagadnienie dotyczyło zwrotu świadczeń w przypadku nieważności umowy kredytu. TSUE orzekł, że w razie uznania umowy za nieważną, konsument ma prawo do zwrotu wszystkich uiszczonych świadczeń, włącznie z odsetkami. Kredytobiorca będzie natomiast zobowiązany do zwrotu tylko wypłaconej kwoty kredytu, bez dodatkowego wynagrodzenia. To stanowisko po raz kolejny potwierdza ochronę praw konsumentów, stawiając ich w uprzywilejowanej pozycji wobec banków.

 

Implikacje wyroku dla kredytobiorców i banków

  • Zmiana podejścia sądów powszechnych

 

Wyroki TSUE mają bezpośredni wpływ na orzecznictwo krajowe. Oczekuje się, że polskie sądy będą teraz zasądzać odsetki ustawowe za cały czas trwania postępowania od momentu złożenia pozwu. To zmienia dotychczasową praktykę i może przyspieszyć postępowania sądowe, eliminując potrzebę składania przez kredytobiorców oświadczeń o akceptacji skutków unieważnienia umowy.

  • Wpływ na proponowane ugody przez banki

 

Banki, w obliczu nowych wyzwań, mogą być zmuszone do zmiany swojej strategii dotyczącej ugód z Frankowiczami. Ugody, które do tej pory nie uwzględniały odsetek ustawowych za opóźnienie, stracą na atrakcyjności, co może skłonić banki do oferowania korzystniejszych warunków.

  • Perspektywy przyszłych orzeczeń TSUE

 

Wyroki TSUE w sprawach C-140/22 i nadchodzącej C-28/22 mogą ostatecznie ustalić standardy postępowania w sprawach frankowych, co będzie miało istotne konsekwencje zarówno dla kredytobiorców, jak i dla sektora bankowego.

 

Nowa era w sporach frankowych

 

Wydany przez TSUE wyrok w sprawie C-140/22 stanowi znaczący przełom w sprawach frankowych, umacniając pozycję konsumentów w sporach z bankami. Oczekuje się, że decyzja ta przyniesie szybsze i korzystniejsze rozstrzygnięcia dla tysięcy Frankowiczów. Zmiana podejścia sądów i presja na banki w kwestii ugód mogą przynieść długo oczekiwane rozwiązania dla wielu kredytobiorców. Wyrok ten, podkreślając ochronę praw konsumenta, stanowi ważny krok w dążeniu do sprawiedliwości i przejrzystości w sektorze bankowym.

 

Jesteś kredytobiorcą frankowym i zastanawiasz się, jak ten wyrok wpłynie na twój kredyt? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalną poradę prawną.