PROJEKTUJEMY NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE
Dołącz do nas

KUP PORADĘ

Kup poradę

OFERTA

Oferta pdf

KONTAKT

Kontakt

Search

Image Alt

Polityka Prywatności

Gdy korzystacie z naszej strony www.kancelariaBOPL.com (dalej: Serwis), Wasze dane osobowe przetwarzamy w sposób opisany poniżej.

Kto jest Administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Spółka – Buszan Orłowski Adwokaci Radcowie Prawni Sp. p z siedzibą w Sopocie Aleja Niepodległości 696 lok.1.3, NIP 5851469260, KRS 0000520664.

Kontakt z nami odbywa się za pomocą poczty na ww. adres oraz drogą e-mailową na adres: biuro@kancelariabopl.com, oraz telefonicznie pod nr tel. 58 341 88 02.

Podajecie swoje dane, gdy: korzystacie z Formularza kontaktowego.

Jakie dane przetwarzane

Dane, które przetwarzamy to: imię, nazwisko, firma, telefon, adres, adres e-mail, NIP, PESEL, KRS.

Jaki jest cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe wykorzystywane są dla celów:

  • udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • archiwalnych, dochodzenia/obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 pkt. f RODO).

Jak długo przechowujemy dane

Dane uzyskiwane są przechowywane przez następujący okres:

  • udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania,
  • cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

Przekazanie nam danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania tego, czego od nas oczekujecie. Jeżeli nie podacie nam danych – nie będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie.

Komu przekazujemy dane osobowe

Dane uzyskane przekazujemy:

  • podmiotom, które świadczą dla nas usługi informatyczne i utrzymania poczty elektronicznej, usługi marketingowe, księgowe, prawne, odpowiednim organom publicznym – gdy wynika to z naszych obowiązków.

Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jakie macie uprawnienia

W każdej chwili możecie skierować do nas żądania: dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.

Poza tym macie prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – jak go otrzymamy – zaprzestaniemy przetwarzania.

Jeżeli uważacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Wam możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak chronimy Wasze dane

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz z przepisami prawa.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ja działają pliki cookies

Nasz serwis używa plików tekstowych zwanych Cookies. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze.

W celu korzystania z Serwisu konieczne jest abyś pozwolił na przechowywanie na komputerze Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.

Cookies nie zmieniają konfiguracji Waszego komputera, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych.

Możemy korzystać z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu, ale w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, macie prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Możemy gromadzić adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych, czy mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.

Polityka Prywatności (PDF)