PROJEKTUJEMY NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE
Dołącz do nas

KUP PORADĘ

Kup poradę

OFERTA

Oferta pdf

KONTAKT

Kontakt

Search

Image Alt

Polityka Prywatności

Państwa dane osobowe uzyskane w związku z procesem korzystania z Serwisu www.kancelariaBOPL.com, przetwarzane są w następujący sposób:

I Administrator danych osobowych.
 1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest Buszan Orłowski Adwokaci Radcowie Prawni Sp. p z siedzibą w Sopocie Aleja Niepodległości 696 lok.1.3, NIP 5851469260, KRS 0000520664.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na ww. adres a także drogą e-mailową pod adresem biuro@kancelariabopl.com, pod nr tel. 58 341 88 02.
 3. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku korzystania z Formularza kontaktowego, umawiania Porady prawnej, oraz dokonywania zakupu w Sklepie, poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki prywatności.
II Rodzaj danych.
 1. Dane które przetwarzamy to: imię, nazwisko, firma, telefon, adres, adres e-mail, NIP, PESEL, KRS.
III Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
 1. Dane osobowe wykorzystywane są następujących celach:
 • udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • archiwalnych, dochodzenia/ obrony przed roszczeniami (art. 6 ust.1 pkt. f RODO),
 • realizacji umowy w zakresie uzyskania porady prawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • realizacji umowy w zakresie zakupu towaru cyfrowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 1. Dane uzyskiwane przez Administratora, będą przechowywane przez następujący okres:
 • udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza- do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.,
 • realizacji umowy w zakresie uzyskania porady prawnej- do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o świadczenie usług prawnych,
 • realizacji umowy w zakresie zakupu towaru cyfrowego- do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
 • cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 1. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, realizacji umowy. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi odpowiedzi, nie zrealizowanie umowy.
IV Komu przekazujemy dane osobowe.
 1. Dane uzyskane przekazujemy:
 • podmiotom świadczącym usługi informatyczne i utrzymania poczty elektronicznej,
 • podmiotom zapewniającym usługi marketingowe,
 • odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych,
 • księgowym,
 • współpracownikom.

2. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

V Państwa uprawnienia.
 1. W każdej chwili mogą Państwo skierować do Administratora/Procesora żądanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Mają także Państwo możliwość żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
VI Prawo sprzeciwu.
 1. Niezależnie od uprawnień określonych powyżej przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.
VII Skarga.
 1. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VIII Ochrona danych osobowych.
 1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
IX Mechanizm cookies.
 1. Serwis używa plików tekstowych zwanych Cookies. Cookies zapisywane są przez serwer na Państwa komputerze.
 2. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 3. Cookies nie służą do gromadzenia Państwa danych osobowych.
 4. Cookies nie zmieniają konfiguracji Państwa komputera, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych.
 5. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, macie Państwo prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 7. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych. Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.