PROJEKTUJEMY NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE
Dołącz do nas

KUP PORADĘ

Kup poradę

OFERTA

Oferta pdf

KONTAKT

Kontakt

Search

Kancelaria Buszan | Orłowski | Adwokaci Radcowie Prawni sp. p.
  -  Baza Wiedzy   -  Co powinien zawierać regulamin pracy?

Regulamin pracy to bardzo ważny dokument w każdej organizacji. Określa prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Jego głównym celem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez jasne określenie zasad obowiązujących na terenie zakładu pracy. Warto wiedzieć, co powinien zawierać dobrze przygotowany regulamin pracy, aby był on nie tylko zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, ale także skutecznie wspierał zarządzanie personelem oraz pomagał w budowaniu kultury organizacyjnej. 

 

Czym jest regulamin pracy?

 

Regulamin pracy to podstawowy dokument w zakładzie pracy, który definiuje zarówno obowiązki, jak i prawa pracodawców oraz pracowników, związane z organizacją pracy i porządkiem w miejscu zatrudnienia. Przygotowanie regulaminu pracy nie jest wyłącznie formalnością – to kluczowe narzędzie, które pomaga w codziennym zarządzaniu zespołem i zapewnia, że wszystkie procedury są przestrzegane zgodnie z obowiązującym prawem pracy.

 

Dlaczego regulamin pracy jest tak ważny?

 

Regulamin pracy, jako wewnątrzzakładowe źródło prawa pracy, nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracowników niż te, które wynikają z wyższych źródeł prawa, takich jak Kodeks pracy czy ustawy. Wprowadzenie regulaminu ma na celu nie tylko uściślenie pewnych zasad, ale także ochronę praw pracowników

 

Kiedy pracodawca musi wprowadzić regulamin pracy?

 

Zgodnie z prawem, obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy pojawia się w dwóch sytuacjach:

 

 • Pracodawca zatrudnia co najmniej 50 pracowników – w takim przypadku musi on wprowadzić regulamin pracy niezależnie od innych okoliczności.
 • Pracodawca zatrudnia od 20 do 49 pracowników – w tej sytuacji regulamin pracy musi być wprowadzony, jeśli zażąda tego zakładowa organizacja związkowa.

 

Ponadto, jeśli w przedsiębiorstwie obowiązują układy zbiorowe pracy, mogą one zastępować regulamin pracy w zakresie określającym organizację pracy i porządek w zakładzie pracy. Jeśli natomiast pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, nie musi on wprowadzać regulaminu, ale jest zobowiązany informować pracowników o podstawowych zasadach obowiązujących w zakładzie pracy.

 

Co powinien zawierać regulamin pracy?

 

Głównym zadaniem regulaminu pracy jest zdefiniowanie zasad współpracy, które pomagają utrzymać odpowiednią organizację pracy oraz zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy. 

 

W art. 104 (1) Kodeksu pracy wskazane zostały podstawowe elementy regulaminu pracy. Należy jednak podkreślić, że nie jest to katalog zamknięty i elementy w nim wskazane są jedynie przykładowe.

 

Dobrze przygotowany regulamin pracy powinien zawierać co najmniej następujące elementy:

Organizacja pracy

 • Określenie warunków przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu.
 • Wyposażenie pracowników w narzędzia, materiały, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej.

 

Czas pracy

 • Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe.
 • Definicja pory nocnej i zasady dotyczące pracy w tych godzinach.

 

Wynagrodzenie

 • Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia.

 

Zakazy pracy

 • Wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom.
 • Rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego.
 • Wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 • Sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą.
 • Obecność i nieobecność w pracy:
 • Przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

 

Kary porządkowe

 • Informacje o karach stosowanych zgodnie z odpowiedzialnością porządkową pracowników.

 

Dodatkowo regulamin pracy może określać zasady dotyczące monitoringu w miejscu pracy oraz polityki dotyczącej neutralności, w tym zakazu noszenia widocznych symboli przekonań politycznych, światopoglądowych lub religijnych w kontaktach z klientami.

 

Podczas tworzenia regulaminu pracy, pracodawca powinien ustalić jego treść z zakładową organizacją związkową. W przypadku braku takiej organizacji lub możliwości porozumienia się z nią w ustalonym terminie pracodawca ustala regulamin samodzielnie. Jest to dokument, który wymaga precyzji i uwzględnienia specyfiki działalności danego zakładu pracy, aby efektywnie wspierać zarówno pracodawcę, jak i pracowników w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

 

Jeśli masz pytania dotyczące regulaminu pracy lub potrzebujesz taki stworzyć — zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.