Czytaj więcej o

Obligatariusze GetBack

Kancelaria Buszan|Orłowski|Adwokaci Radcowie Prawni sp. p. oferuje pomoc prawną osobom pokrzywdzonym przy procesie dystrybucji obligacji GetBack S.A. W tym celu uruchomiliśmy bezpłatną analizę każdego indywidualnego przypadku pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec podmiotów faktycznie dystrybuujących obligacje GetBack S.A. Celem uzyskania porady prawnej skontaktuj się z Kancelarią.

 

Nasz Zespół reprezentuje pokrzywdzonych obligatariuszy w postępowaniach:

 

Dotychczasowe działania doprowadziły do złożenia pierwszych pozwów przeciwko instytucji finansowej faktycznie zajmującej się sprzedażą obligacji. Działania Naszej Kancelarii doprowadziły również do zakończenia jednego ze sporów obligatariusza.

 

W związku z podjętymi działaniami Kancelaria Buszan|Orłowski|Adwokaci Radcowie Prawni sp. p. wypracowała strategię działania ukierunkowaną na naprawienie szkody poniesionej przez obligatariuszy. Strategia działania – w zależności od indywidualnego przypadku – opiera się m.in. o kwestionowanie nieprawidłowości przy procesie oferowania obligacji, tj.:

 

Fabian Orłowski: