PROJEKTUJEMY NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE
Dołącz do nas

KUP PORADĘ

Kup poradę

OFERTA

Oferta pdf

KONTAKT

Kontakt

Search

Kancelaria Buszan | Orłowski | Adwokaci Radcowie Prawni sp. p.
  -  Baza Wiedzy   -  Zwrot nieprawidłowego przelewu

Na pewno każdy z nas chociaż raz wykonał nieprawidłowy przelew – pomylił literę imienia, nazwiska czy pominął jedną cyfrę w numerze konta. Wtedy każdy z nas zadaje sobie liczne pytania: Co teraz? Czy odzyskam swoje pieniądze?

W tym właśnie momencie zaczyna się nasza podróż w nieznane… Dla każdego z nas będzie to indywidualna przygoda z odzyskiwaniem środków. Zostań z nami na dłużej i przekonaj się, że to wcale nie jest takie trudne.

Najważniejszym czynnikiem, który będzie determinował sposób działania w sytuacji zwrotu nieprawidłowego przelewu jest czas w którym czynność miała miejsce. Warto wspomnieć, że przed 2018 r. ustawodawca nie wprowadził żadnych szczególnych regulacji prawnych odnoszących się do zwrotu niewłaściwie wykonanego przelewu. Skutkowało to zastosowaniem ogólnych przepisów kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Dnia 11 sierpnia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Był to moment przełomowy z uwagi na fakt, że po raz pierwszy kompleksowo został uregulowany sposób odzyskiwania środków z błędnie wykonanego przelewu, a konkretnie w przepisach art. 143-143c ustawy o usługach płatniczych.

W świetle obowiązujących przepisów prawnych w sytuacji wykonania nieprawidłowego przelewu pierwszą czynnością jaką nadawca przelewu powinien podjąć jest jak najszybsze poinformowanie banku o błędnie wykonanym przelewie, wówczas bank ma obowiązek podjąć niezbędne działania w celu odzyskania środków. W pierwszej kolejności bank obowiązkowo zawraca się do odbiorcy przelewu, jeżeli prowadzi jego rachunek bankowy lub do banku odbiorcy i informuje go o błędnie wykonanym przelewie i żądaniem zwrotu środków na rachunek techniczny. W konsekwencji nadawca błędnie wykonanego przelewu otrzymuje zwrot środków z rachunku technicznego, dzięki czemu nie dochodzi do ujawnienia danych odbiorcy.

Nie zawsze jednak jest tak, że odbiorca nieprawidłowego przelewu zwróci go nadawcy. W sytuacji braku zwrotu, bank na żądanie nadawcy ma obowiązek udostępnić nadawcy dane osobowe odbiorcy przelewu tj. imię, nazwisko i adres. Dzięki tej procedurze, w braku dobrowolnego zwrotu środków nadawca dzięki tym informacjom może dochodzić swoich roszczeń od osoby wzbogaconej.

W związku z powyższym można stwierdzić, że aktualny stan prawny jasno reguluje procedurę odzyskania środków z niewłaściwie wykonanego przelewu. Istotny jest fakt, że przepisy w sposób jednoznaczny wskazują, że bank nie ponosi odpowiedzialności wobec nadawcy błędnego przelewu, jeżeli to nadawca pomylił się wpisując rachunek bankowy do zlecenia. Z tej przyczyny bardzo ważne jest dokładne sprawdzenie czy wpisaliśmy prawidłowe dane odbiorcy, a przede wszystkim numer rachunku bankowego.